آلی گوگردی

آنالیز و تجزیه عناصر کود آلی گوگردی سال 1399 صفحه 1

آنالیز و تجزیه عناصر کود آلی گوگردی سال 1399 صفحه 2

آنالیز و تجزیه عناصر کود آلی گوگردی سال 1393

تاییدیه فقدان عوامل میکروبی سال 1399

 

 

محاسن كود گوگرد آلي گرانوله :

كود گوگرد آلي گرانوله با افزايش دادن قابليت جذب عناصر غذائي پر مصرف و ريز مغذي در خاك، به رشد بهتر گياه كمك نموده و موجب افزايش عملكرد كمي و كيفي محصول مي‌گردد. مواد آلي موجود در كود موجب فعال شدن ميكروبهاي مفيد خاك شده و عمل اكسيداسيون بيولوژيكي را در خاك تسهيل مي‌نمايند. اين كود با ضد عفوني نمودن تدريجي خاك به سلامت محيط زيست كمك شاياني نموده و مصرف سموم شيميائي را كاهش مي‌دهد. به راحتي توسط دستگاه كود پاش مي‌توان آنرا مورد استفاده قرار داد. با مصرف اين  كود خصوصيات فيزيكو شيميائي خاك بهبود يافته و ميزان عملكرد محصول افزايش مي‌يابد.

 

ميزان و نحوه مصرف كود گوگرد آلي (ارگانيك) گرانوله :

در مزارع به ميزان 500 كيلوگرم در هر هكتار كود گوگرد آلي گرانوله را قبل از كشت، توسط دستگاه كود پاش در مزرعه پخش نموده و با عمل شخم آن را در عمق موثر ريشه گياه قرار دهيد. درگلخانه در هر متر مربع 200 گرم از كود گوگرد آلي را در سطح زمين پخش نموده و سپس آن را با خاك مخلوط نمائيد. در باغات با توجه به سن و نوع درخت مقدار 3 – 5 كيلوگرم كود گوگرد آلي را در محل سايه انداز هر درخت ريخته و با خاك مخلوط نمائيد.