وظایف گوگرد در گیاه و انسان

وظايف گوگرد در گیاه و انسان

از وظايف مهم گوگرد در گیاهان، مي‌توان به دخالت اين عنصر در بسياري از فعاليت‌هاي آنزيمي و نيز شركت آن در ساختمان شیمیائی بسياري از اسيدهاي آمينه نظير متيونين و سيستين و نيز تركيبات فرار مولد رايحه گياهاني نظير سير و پیاز و خردل اشاره نمود. ساخت روغن و بهبود كيفيت ميوه از ديگر وظايف اين عنصر در گیاهان به شمار مي‌رود. همچنین گوگرد خاصيت قارچ كشي داشته و بيماري سفیدک را رفع نموده و پيرامون طوقه درختان را ضد عفوني مي‌كند. اين عنصر با افزايش حلاليت فسفر، مصرف كودهاي فسفاتي را كاهش مي‌دهد. گوگرد در تشكيل كلروفيل ويتامين‌هاي تيامين و بيوتين، فرودوكسين (كه سبب احياي سولفات و نيترات مي‌گردد) و در تشكيل گلوتاتيون و كوآنزيم آ دخالت داشته و باعث افزايش مقاومت گیاهان نسبت به امراض، خشكي و سرما مي‌شود و از تجمع نيترات در بافتهاي گیاه جلوگيري مي‌نمايد نقش گوگرد در افزايش عملكرد پیاز، ذرت علوفه‌اي، پنبه و دانه‌هاي روغنی در سطح وسيع گزارش شده است. حد بحراني گوگرد در خاكهاي آهكي (روش منو كلسيم فسفات) 15 ميلي گرم در هر كيلو گرم خاك گزارش شده است . در بدن انسان نيز گوگرد براي پوست، ناخن و موهاي سالم و به منظور متعادل نگاه داشتن اكسيژن و كاركرد صحيح مغز، ضروري است. اين عنصر در متابوليسم اصلي بدن با ويتامينهاي بيوتين و اسيد پنتونيك همكاري كرده و بخشي از بافت سازنده اسيدهاي آمينه به شمار مي‌رود. گوگرد در ترشح صفرا به كبد كمك كرده و در تامين هپارين كه مانع از انعقاد خون مي‌شود شرکت مي‌نمايد. پمادهاي گوگردي به طور چشمگیری در بهبود انواع ناراحتیهای پوستي مؤثر است .