تاثیرات کود شیمیایی در سیب زمینی

مصرف بي رويه كودهاي شيميايي عملكرد سيب زميني را كاهش مي دهد

 

مصرف بي رويه و نامتعادل كودهاي شيميايي و عدم استفاده از كودهاي آلي در مزارع سيب زميني، ميزان عملكرد اين محصول تا حد زيادي كاهش مي يابد،
به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- دكتر محمدجعفر ملكوتي

استاد دانشگاه تربيت مدرس در مقاله اي تاثيرات مصرف بهينه كود در افزايش عملكرد و كاهش غلظت نيترات در غده هاي سيب زميني را بررسي كرده است.
در اين مقاله آمده است: سيب زميني يكي از محصولات استراتژيك بوده و به دليل داشتن موادي همچون نشاسته، پروتئينهاي مختلف، ويتامينهاي C,A و... از اهميت غذايي بيشتري برخوردار است.
براساس آمار موجود، سطح زيركشت سيب زميني در ايران حدود 151 هزار هكتار، كل توليد كشور متجاوز از سه ميليون تن (با متوسط عملكرد 20 تن در هكتار) و در اكثر استانها از جمله اردبيل، آذربايجان، همدان، اصفهان، تهران و اخيرا در قالب طرح استمرار در استانهاي گلستان، كرمان، جيرفت و... كشت مي شود.
اين مقاله مي افزايد: مصرف بي رويه و نامتعادل كودهاي شيميايي، عدم استفاده از كودهاي آلي در مزارع سيب زميني، استفاده بي رويه از كودهاي ازته و فسفاته و عدم رواج كودهاي پتاسيمي- منيزيمي و ريزمغذيها به ويژه كودهاي سولفات روي، منگنز و آهن عملكرد را كاهش داده و در كاهش ارزش بيولوژيكي و خصوصيات كيفي آن نيز موثر است.
براساس اين مقاله براي افزايش عملكرد و بهبود كيفيت غده هاي سيب زميني بايد از تغذيه متعادل كودي استفاده كرد تا علاوه بر بهبود خواص كمي و كيفي، غده هاي سيب زميني سالم، خوش رنگ و خوشمزه و عاري از نيترات و كادميم تهيه شود.